Reklama

Další projekty

Online Aukro aukce, největší internetový bazar. Není to jen o štěstí - Internetová Seznamka - seznamování a rande. AutoTuning galerie a wallpapers Autotuning. SMS zdarma do všech sítí O2, T-mobile, Vodafone SMS úplně zdarma. Internetové zpravodajství a novinky ze světa i z domova zprávy. Autobazar to je auto inzerce kde najdete nové i ojeté vozy Auto Inzerce zdarma. Internetová seznamka, sexseznamka a flirt, osudová Seznamka štěstí. Webová online hra Travian, Galové, Římané a Germáni. Hledáte práci, zaměstnání, práci na doma? Domácí práce a práce doma. Jednoduché online seznamování nebylo nikdy jednoduší seznamte se a hurá na rande, Seznamka Práce na internetu, seznam volných míst, lepší než úřad práce Práce. Brigády a výdělky nejen na prázdniny. Dlouhodobé Brigády. Podnikání na internetu, multi level marketing MLM Online aukce - internetový bazar Aukro. Ekologická drogerie a kosmetika přímo od výrobce. Web hry a online internetové gamesy Online flash hry zdarma. Plyšové hračky pro každého, nejen pro děti. Včelaření a včelařství to vše na včelařské potřeby pro včelaře.
Práce cz Výpověď
   

noimage
Práce z domu
(PoptávkyPráce doma)
Půjčky peněz na nemovitosti
Půjčky peněz na nemovitosti
(NabídkyEkonomika, finance)

Propouštění a výpověď

 

Pokud dostanete výpověď, tak se nenechte strhnout emocemi a nejednejte impulzivně. I když si pořád říkáte „Proč právě já?“, je klidně možné, že vy jste nic nezavinili. Snažte se věnovat energii hlavně řešení situace a až budete mít všechny informace o propuštění, pusťte se do hledání nové práce.

Je dobré uvažovat o změně zaměstnání pokud: V novém zaměstnání budete mít větší možnost uplatnit své znalosti a dovednosti; současný zaměstnavatel není ochoten diskutovat s vámi o vašich návrzích, požadavcích atd. Z dlouhodobého hlediska nevidíte ve svém současném zaměstnání perspektivu. Chcete poznat prostředí jiné firmy. Chcete získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Stali jste se třeba terčem šikany a nechcete situaci řešit ani ve firmě, ani soudní cestou

Není dobré uvažovat o změně zaměstnání pokud: Odchod je impulzivní reakce na nastalé problémy nebo nepohodu v zaměstnání. Odchodem se chcete „pomstít“ nadřízenému nebo kolegovi. Máte pocit, že všude jinde je to lepší než ve vaší firmě a hledáte „dokonalou“ práci, „dokonalého“ zaměstnavatele. Hledáte něco, co neexistuje. Opakovaně se dostáváte v zaměstnání do stejných či podobných situací, které řešíte odchodem. Hledejte, proč to tak je. Riskujete, že budete „narážet“ i nadále.

Vaše rozhodnutí ukončit pracovní poměr je nutné vhodnou formou oznámit stávajícímu zaměstnavateli.
 

Průběh ukončení pracovního poměru záleží na zvyklostech a velikosti firmy: Oznámíte svůj záměr nadřízenému a písemně si připravíte Dohodu o ukončení pracovního poměru. Jednu kopii Dohody ponecháte zaměstnavateli a jednu si ponecháte. S personálním oddělením si dohodnete způsob předání všech pracovních pomůcek, které jste měli k dispozici a s nadřízeným se domluvíte na způsobu předání agendy, kterou jste spravovali. S mzdovou účtárnou se dohodnete na případném vyrovnání vzájemných finančních závazků. Domluvíte se i na případném čerpání nebo proplacení nevyčerpané dovolené. Vyplníte veškeré potřebné interní dokumenty. Personální oddělení vám předá veškeré dokumenty, které budete potřebovat pro svého budoucího zaměstnavatele a už se zbývá jen rozloučit.

 

 

Ukončení pracovního poměru

 

Práva a povinnosti při ukončení pracovního poměru upravuje s účinností od 1. 10. 2004 zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., 

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který: Vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období (poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:

Pobírání plného invalidního důchodu,  výkonu vojenské základní (náhradní) služby, osobní péče o dítě do 4 let nebo o dítě ve věku do 18 ti let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadující mimořádnou péči atd.

Zákon o zaměstnanosti umožňuje tzv. částečnou nezaměstnanost. Uchazeč o zaměstnání si může vydělávat a přitom pobírat podporu v nezaměstnanosti. Možnost výdělku je však omezena na maximum dvaceti hodin týdně a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. od 1. 1. 2007 částku 4000 Kč. Uchazeč o zaměstnání může též vykonávat činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud za období, na které byly sjednány, měsíční odměna nebo průměrná měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Měsíční výdělky ve více pracovních činnostech se sčítají.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání po podpůrčí dobu, která činí : 6 měsíců u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku, 9 měsíců u uchazeče o zaměstnání od 50 do 55 let věku, 12 měsíců u uchazeče o zaměstnání nad 55 let věku

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví na základě průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával činnost jako OSVČ.

Nárok na podporu v zaměstnanosti zaniká uplynutím podpůrčí doby, ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo vyřazením z evidence.

 

Pomoc od úřadu práce


Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání může být občan, který není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, osobou samostatně výdělečně činnou, členem družstva, jednatelem nebo společníkem s.r.o., apod., s výjimkami, které jsou uvedeny v zákoně 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát občan v době, po kterou: Je uznán dočasně neschopný práce. Se soustavně připravuje na své budoucí povolání (denní, prezenční studium). Vykonává vojenskou základní nebo náhradní službu. Vykonává civilní službu.
Vykonává trest odnětí svobody nebo je ve vazbě. Pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu. Je plně invalidní (§ 39, odst. 1 písm. a) zákona č. 1555/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Úřad práce: Zprostředkování zaměstnání občanům. Zprostředkování zaměstnanců zaměstnavatelům, kteří hlásí úřadu práce volná pracovní místa. Výplata podpory v nezaměstnanosti. Poradenství a informační činnost o pracovních příležitostech a o situaci na trhu práce. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Řešení otázek zahraniční zaměstnanosti, povolování práce cizincům) atd.

 

Nabídky práce

  Nabídky a poptávky práce. Najděte si práci přes internet a nespoléhejte jen nabídky z úřadu práce. Inzerujte zdarma. http://brigady.z-inzerce.cz/images/grafikabrigady/bridadyy.jpg

PřihlášeníDoporučujeme

Vše o drogerie Eurona. Informace o světě ekologické drogerie od Eurona by Černý. Pro slovenské návštěvníky máme drogeria Eurona by Cerny. Objevte tajemství ekologicky šetrné a úsporné kosmetiky a drogerie.

Nové Inzeráty


Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
Rychlá a urgentní půjčka do 24 hodin
(NabídkyManagement)
Úterý, 11 Leden 2022
noimage
Práce z domu
(PoptávkyPráce doma)
Pondělí, 10 Leden 2022
Půjčky peněz na nemovitosti
Půjčky peněz na nemovitosti
(NabídkyEkonomika, finance)
Středa, 05 Leden 2022
http://domaci-prace.z-inzerce.cz/templates/siteground-j15-52/images/patka1.jpg
     

(c) Nabídky práce a Úřady práce